1864 – Den nya strafflagen

 

Den 16 februari 1864 klubbades en ny, och betydligt mer human, strafflag igenom i Sverige.1 Den ersatte Straffbalken och Missgärningsbalken i 1734 års lag.

Vid denna tid var synen på brott och straff under stark förändring där många önskade se stora förändringar medan andra ville behålla saker som de var. Därför blev strafflagen i stora stycken en kompromiss mellan det gamla synsättet och det nya. Den konservativa sidan ville även fortsättningsvis se straffet som samhällets vedergällning för en begången gärning och som en avskräckning för andra. De progressiva menade å sin sida att straffet borde syfta till gärningsmannens förbättring och rehabilitering.2

Arbetet med lagen tog lång tid och första efter över 30 år klubbades Lagkommitténs förslag igenom. Även om dödsstraffet fanns kvar försvann spö- och risstraff, dödsstraffets skärpning genom högra handens avhuggning och kroppens styckning samt uppsättning på stegel eller förbränning. Även kyrkoplikten och andra skamstraff försvann.

Mest anmärkningsvärt var att legalitetsprincipen inte klubbades igenom. Den slår fast att ingen ska kunna straffas utan stöd av lagen. “Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”, eller på svenska, inget brott utan lag, inget straff utan lag. Trots det skulle ändå principen användas i praktiken men först 1974 blev den lagstadgad.3

 

Bli bloggprenumerant och stötta Crime Walks:

Select Your Payment Cycle
Select Your Payment Cycle
Kontouppgifter
  Strength: Very Weak
  Välj betalsätt
  Framtida betalningar görs
  Granska din beställning:

  Prenumeration: ( /månad löpande)
  Att betala idag:

   

  1. Wieselgren, Sigfrid. Sveriges fängelser och fångvård från äldre tider till våra dagar : ett bidrag till svensk kulturhistoria. Stockholm: Norstedt, 1895. 423[]
  2. Erland Aspelin, ”Straffets grunder — historisk bakgrund | SvJT”, 1999, https://svjt.se/svjt/1999/108. 116[]
  3. Christian Andersson, Straff- och offentligrättsliga legalitetsprincipen, 2005, https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-682. 8[]

  Bli först att kommentera

  Lämna ett svar