Bödeln, barnen och den berusade polisen

Kriminalhistorisk stadsvandring om brott och straff under 1800-talet.

Följ med på en spännande vandring runt Haga och Skansberget. Den lämpar sig för kriminalhistoriskt intresserade och klättervilliga personer över 7 år. Hör om fästningsfångarna på Skansen Kronan, om den tioåriga mästertjuven och om den berusade polisen som barnen retade. Det blir historier om barn som skickas på uppfostringsanstalt, kvinnliga stortjuvar, bödeln som barnen var rädda för och om mordet som skakade Hagaborna.

Guide: Jan Palmén
Språk: Svenska
Om Jan: Kriminolog med ett förflutet som analytiker inom polisen och Ekobrottsmyndigheten. Har ett brinnande historieintresse och gräver ständigt i arkiven för att få fram mer kunskap om Göteborgs kriminalhistoria.
Start och slut: Skanstorget
Tid: 1,5-2 timmar
Åldergräns: Från 7 år (barn i målsmans sällskap)
Övrigt: Vandringen innehåller många trappor och höjdskillnader. Vi kommer att ta oss ner för Skansberget på en hemlig, smal och brant stig för att komma ned till platsen den 13-årige tjuvens hem. Vid snö och is kan broddar vara bra för att inte halka, och vid regn och lera behövs oömma skor.

Detta är Crime Walk n:o 5

No upcoming events.