Feedback

  Bar- och bistrokväll

  Guidningen var intressant och prisvärd.
  1 Instämmer inte alls
  2 Instämmer i låg grad
  3 Instämmer delvis
  4 Instämmer i hög grad
  5 Instämmer i helt