Feedback

MajornaHagaBar- och bistrokväll

Guidningen var intressant och prisvärd.
1 Instämmer inte alls
2 Instämmer i låg grad
3 Instämmer delvis
4 Instämmer i hög grad
5 Instämmer i helt