Invigning av nya länshäktet

Idag för 203 år sedan – den 27 augusti 1816 – stod ett nytt länshäkte klart i Göteborg. Byggnaden var en grå och oputsad stenbyggnad, som låg vid Hötorget i slutet på Sillgatan (idag Postgatan) ungefär där den äldsta delen av Centralstationen ligger idag.

Fängelsegården omgavs av en 20 cm tjock och 2,37 meter hög gråstensmur, som dock visade sig vara för låg och en ny och högre mur byggdes senare. Mellan Sillgatans slut och fängelset fanns sumpmark och en grusväg ledde fram till det två våningar höga husets huvudingång. På varje sida om denna höll artillerister vakt dag som natt. Bredvid byggnaden fanns spöpålen som syntes vida omkring.

På länshäktet satt kronotjuvar och dödsdömda och fångarna vanvårdades av myndigheterna. Cellerna var trånga och smutsiga, halmmadrasserna trasiga, maten dålig och sjuka och friska satt inspärrade i samma celler. Det var först när det nya cellfängelset vid Lilla Bommen var klart 1854 som det blev lite bättre.

29 september 1855 såldes det gamla länshäktet på auktion för 1 850 Riksdaler banco till järnvägschefen överste Nils Ericsson och det revs för att ge plats åt den nya Centralstationen.

Källa bl a Fredberg, Carl Rudolf A:son. 1919. Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. Del 1-3. Göteborg. http://runeberg.org/gamlagot/.

Kommande event

janne.palmen Skriven av:

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *