Kriminologisk bar- & bistrokväll om det tidiga 1800-talets Majorna: Smugglare, sjörövare och spöstraff

Nu är den populära pubrundan tillbaka, fast i en ny form: en kriminologisk bar- & bistrokväll om det tidiga 1800-talets Göteborg och Majorna. Du får höra om smugglare, sjörövare, yxmördare, stölder, kroppsbestraffningar, avrättningar och rymningar.

För 220 kr kan du bli en av dem som får lyssna på dessa historier i Materías ombonade bistromiljö i Majorna. Där kan du köpa kall öl eller gott vin och äta god mat.

För tänk om det var så att det var tullförsnillning som la grunden för Göteborg och Majorna?

Bar- och bistroaftonen startar kl 19:00 på Matería Majorna och slutar cirka 21:30.

Utöver fångrullor, domstolsprotokoll och dagstidningsartiklar harf öljande litteratur har använts för att sätta samman föredraget:

Litteratur

Bengtsson, Rickard. Bland smugglare, kapare och obstinata köpmän : Göteborg genom tiderna ur ett tullperspektiv. Stockholm: Carlsson, 2006.

Bonsdorff, Leo. Göteborgs hamn genom tiderna : med 409 illustrationer efter originalfotografier. Göteborg: Västra Sverige, 1929.

Edvinsson, Rodney, och Johan Söderberg. ”A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008”. Review of Income and Wealth 57, nr 2 (2011): 270–92.

Fredberg, Carl Rudolf A:son. Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. Del 1-3. Göteborg, 1919. http://runeberg.org/gamlagot/.

Fröding, Hugo. Det forna Göteborg : biografiska och kulturhistoriska studier. Stockholm, 1903.

Fällström, Anne-Marie. Konjunktur och kriminalitet : studier i Göteborgs sociala historia 1800-1840. Meddelanden från Historiska institutionen i Göteborg, 0346-914X ; 8. Göteborg, 1974.

Gahrn, Lars. ”Sjörövarevisan”. Lars Gahrn skriver (blog), 04 november 2010. https://larsgahrnskriver.wordpress.com/2010/11/04/sjorovarevisan/.

Kindgren, Marianne, och Birgitta Tingdal. Johanna Hård : En sjörövarhistoria. Göteborg: Tre böcker, 2013.

Rosén, Axel. Det forna Majorna i ord och bild. Göteborg: Elander, 1940.

Skarback, Sören. Brott och straff i Göteborg 1621-1900. Göteborg: Tre böcker, 2000.

Tiselius, Carl August. Göteborg under kontinentaltiden : perioden 1808-1810. Göteborg: Västra Sverige, 1935.