Överfall i Mölndal 1850

Den 21 september 1850 – för 170 år sedan – skedde ett brutalt överfall på Åby Nordgården i Mölndal. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning skrev om brottet 1850-09-24.

Ett grovt våld har i dessa dagar förövats hos en hemmansägare A. Andersson, boende på Åby Nordgården vid Mölndals bro. Sistlidne lördagsafton inkommo ut i Anderssons bostad en mjölnare Jakob Nyman och en murare Anders Simberg, vilka av Andersson begärde förtäring. Då sådant nekades utforo de i svordomar och hotelser mot Andersson, varpå denne, med biträde av några arbetskarlar, körde Nyman och Simberg ut ur huset.

En stund därefter blev 8 större fönsterrutor inslagna av Nyman och Simberg, vilka även med stenar försökte att slå sönder dörrarna, som likväl icke lyckades.

Våldsverkarna som därpå avlägsnade sig några timmar, kom sedermera omkring klockan 11 tillbaka, åtföljda av 10 karlar, hemma i Mölndal. Nu började förstörelsen mot Andersons hus från alla sidor. 11 stycken större rutor jämte fönsterbågar sönder slogs, dörrar bröts upp och i köket ned revs husgeråd saker samt hyllor, vilket allt kastades ut på gården. Efter bombardemangets slut upptogs icke mindre än 14 i rummet inkastade större stenar, varav barn och fruntimmer, vilka där befann sig, varit nära att själva bli ihjälslagna. Andersson själv måste flykta hit till staden för att rädda livet. Sedan våldsverkarna sålunda huserat nästan hela natten, avlägsnade de sig fram emot morgonen.

Länsmannen i orten, som emellertid erhållit underrättelse om tilldragelsen, ankom till stället söndags morgon. Sedan han åsett den förstörelse Anderssons hus undergått, efterspanades Nyman och Simberg, vilka anträffades och greps i Mölndal samt införpassades till härvarande länshäkte.

Kommande event

janne.palmen Skriven av:

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *