Polisdomstolen för 120 år sedan

Följande ärenden avhandlades i polisdomstolen den 10 nov år 1900.

Råhet. Då ångbåtseldaren Karl Oscar Karlsson natten till 1 november på väg hem hunnit till hörnet och Post-och Smedjegatorna, fann han där en hop manligt slödder stående och i grova otidigheter utfara mot en poliskonstapel. Av konstapeln ombedd att medfölja till vakten såsom vittne, blev han av åkaredrängen Oskar Julius Hasselqvist, Postgatan 9, överfallen med slag och sparkar med påföljd att K. blev oförmögen att gå och måste transporteras till sjukhuset, där han måste kvarligga en veckas tid.

Hasselqvist dömdes att för det grova våldet böta 100 kr st ersätta Karlsson med 50 kr.

Sabbatsbrott. Handelsidkerskan Sofia Andersson, nr nio Övre Kvarnbergsgatan, vilken haft sin butik öppen i söndags förmiddag, pliktfälldes till 10 kr.

Handelsidkerskan Sofia Andersson, som har butik i huset nr 29 Bangatan, dömdes för handel med öl med mera å söndag till fem kronors böter.

För överdådig körning i onsdags å Gullbergs Strandgata dömdes hemmansägaren Johan Bernhard Andersson Starrkärrs socken till 15 kr böter.

Tvenne upplysningsfientliga studerande hade en afton tagit sig det orådet före, att å Lorensbergsgatan klättra upp och släcka sex stycken gaslyktor. Det oskattbara nöjet kostade vardera 15 kr.

Långt syndaregister. Arbetskarlen Harald Hjalmar Larsson, som onykter vid tillfället anklagats för att på öppen gata har handgripligen förfördelat manspersoner, tagit sig en sväng med fruntimmer, som kommit i hans väg, samt vid anhållandet av polis gjort våldsamt motstånd och serverat lagens väktare “danska skallar”, dömdes att sammanlagt möta 85 kr.

Våldsamt motstånd. För motstånd i deras anhållande för fylleri pliktade arbetskarlarne Axel Emil Ek 25 kr, Johan Gustaf Adolf Larsson 30 kr samt Peter Henrik Pettersson 40 kr.

Källa: Göteborgs Aftonblad

Kommande event

janne.palmen Skriven av:

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *