Bordellmammor, barnamord och brutal dödsmisshandel

Kriminalhistorisk stadsvandring om brott och straff under 1800-talet och det tidiga 1900-talet.

Otterhällan fick under slutet av 1800-talet en sedlighelhetskänslan sårande ryktbarhet med omfattande prostitution och brottslighet. I närheten fanns Kungshöjd, som under 1850-talet hyste livstidsdömda straffångar, och Skeppsbron med sjömän, säckbärare, keillrare, krogar och slagsmål.

Hör om otillåtna lekstugor, nattpartier, luderkupor, straffångar, barnamord och knivdråp. Hör historien om artilleristen som blev Göteborgs sista bödel och som attackerades av indianer samt om mordet som ledde till Göteborgs sista dödsdom.

Detta är Crime Walks fjärde tur (CW4), som gått sedan 2020. Sommaren 2021 får den ett nytt namn för att bättre spegla innehållet. Ingen Crime Walk är den andra lik utan har unika kriminalhistorier. Detsamma gäller Crime Files (arkivet).


 

1 produkt

  Dölj utsålda