Beckius bila

Välkommen till vadslagningen om Beckius bila.

Max två personer per lag. Ange alla tävlandes namn.

Tävlandes namn
E-postadress
Hur många gånger användes Beckius bila?

Ange i siffror hur många halshuggningar som verkställdes i Skaraborgs, Älvsborgs, Hallands och Göteborgs och Bohus län från Nicklas Beckius första halshuggning år 1807 till Carl Gustaf Beckius sista 1849?