Smugglare, sjörövare och spöstraff

Mat, dryck och kriminalhistoriska skildringar om det tidiga 1800-talets Göteborg

Detta event är pausat under coronapandemin. Nya datum planeras längre fram, förhoppningsvis under vintern 2021 Njut av mat och dryck medan Crime Walks kriminolog Jan Palmén berättar om en osannolik period i Göteborgs historia där hela staden är inbegripen i lurendrejeri och bedrägerier. Hör om skumraskaffärer, stölder, smuggling, sedeslöshet, spöstraff, sjörövare och skarprättare.

Ciceron: Jan Palmén
Plats:
Tid: c:a 2,5 timmar
Åldergräns: 20 år

Detta är Crime Talk n:o 1.

Utöver fångrullor, domstolsprotokoll och dagstidningsartiklar har följande litteratur har använts för att sätta samman föredraget:

Litteratur

Bengtsson, Rickard. Bland smugglare, kapare och obstinata köpmän : Göteborg genom tiderna ur ett tullperspektiv. Stockholm: Carlsson, 2006.

Bonsdorff, Leo. Göteborgs hamn genom tiderna : med 409 illustrationer efter originalfotografier. Göteborg: Västra Sverige, 1929.

Edvinsson, Rodney, och Johan Söderberg. ”A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008”. Review of Income and Wealth 57, nr 2 (2011): 270–92.

Fredberg, Carl Rudolf A:son. Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. Del 1-3. Göteborg, 1919. http://runeberg.org/gamlagot/.

Fröding, Hugo. Det forna Göteborg : biografiska och kulturhistoriska studier. Stockholm, 1903.

Fällström, Anne-Marie. Konjunktur och kriminalitet : studier i Göteborgs sociala historia 1800-1840. Meddelanden från Historiska institutionen i Göteborg, 0346-914X ; 8. Göteborg, 1974.

Gahrn, Lars. ”Sjörövarevisan”. Lars Gahrn skriver (blog), 04 november 2010. https://larsgahrnskriver.wordpress.com/2010/11/04/sjorovarevisan/.

Kindgren, Marianne, och Birgitta Tingdal. Johanna Hård : En sjörövarhistoria. Göteborg: Tre böcker, 2013.

Rosén, Axel. Det forna Majorna i ord och bild. Göteborg: Elander, 1940.

Skarback, Sören. Brott och straff i Göteborg 1621-1900. Göteborg: Tre böcker, 2000.

Tiselius, Carl August. Göteborg under kontinentaltiden : perioden 1808-1810. Göteborg: Västra Sverige, 1935.