Smugglare, sjörövare och spöstraff

Kriminologisk bar-och bistrokväll om brott och straff på det tidiga 1800-talet

Detta event är pausat under coronapandemin. Nya datum planeras längre fram, förhoppningsvis under hösten 2020

Hör om en osannolik period i Göteborgs historia och om smugglare, sjörövare, yxmördare, stölder, kroppsbestraffningar, avrättningar och rymningar.

Varför inte bli en av dem som får lyssna på dessa historier i Materías mysiga bistromiljö i Majorna? Där kan du köpa kall öl eller gott vin och äta god mat.

Pris: 220 kr
Ciceron: Jan Palmén
Plats: Matería, Mariagatan 13, Majorna, Göteborg
Distans: 0 km
Tid: c:a 2,5 timmar
Deltagarantal: max 46
Åldergräns: 20 år

Detta är Crime Talk n:o 1.

No upcoming events.

Utöver fångrullor, domstolsprotokoll och dagstidningsartiklar harf öljande litteratur har använts för att sätta samman föredraget:

Litteratur

Bengtsson, Rickard. Bland smugglare, kapare och obstinata köpmän : Göteborg genom tiderna ur ett tullperspektiv. Stockholm: Carlsson, 2006.

Bonsdorff, Leo. Göteborgs hamn genom tiderna : med 409 illustrationer efter originalfotografier. Göteborg: Västra Sverige, 1929.

Edvinsson, Rodney, och Johan Söderberg. ”A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008”. Review of Income and Wealth 57, nr 2 (2011): 270–92.

Fredberg, Carl Rudolf A:son. Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. Del 1-3. Göteborg, 1919. http://runeberg.org/gamlagot/.

Fröding, Hugo. Det forna Göteborg : biografiska och kulturhistoriska studier. Stockholm, 1903.

Fällström, Anne-Marie. Konjunktur och kriminalitet : studier i Göteborgs sociala historia 1800-1840. Meddelanden från Historiska institutionen i Göteborg, 0346-914X ; 8. Göteborg, 1974.

Gahrn, Lars. ”Sjörövarevisan”. Lars Gahrn skriver (blog), 04 november 2010. https://larsgahrnskriver.wordpress.com/2010/11/04/sjorovarevisan/.

Kindgren, Marianne, och Birgitta Tingdal. Johanna Hård : En sjörövarhistoria. Göteborg: Tre böcker, 2013.

Rosén, Axel. Det forna Majorna i ord och bild. Göteborg: Elander, 1940.

Skarback, Sören. Brott och straff i Göteborg 1621-1900. Göteborg: Tre böcker, 2000.

Tiselius, Carl August. Göteborg under kontinentaltiden : perioden 1808-1810. Göteborg: Västra Sverige, 1935.