Smugglare, sjörövare och spöstraff

Mat, dryck och kriminalhistoriska skildringar om det tidiga 1800-talets

Njut av mat och dryck medan Crime Walks kriminolog Jan Palmén berättar om en osannolik period i Göteborgs historia där hela staden är inbegripen i lurendrejeri och bedrägerier. Hör om skumraskaffärer, stölder, , sedeslöshet, spöstraff, sjörövare och .

Ciceron: Jan Palmén
Plats: Porter-Pelle
Tid: c:a 2 timmar
Åldergräns: 20 år

Detta är Crime Talk n:o 1.

Utöver fångrullor, domstolsprotokoll och dagstidningsartiklar har följande litteratur har använts för att sätta samman föredraget:

Litteratur

Bengtsson, Rickard. Bland smugglare, kapare och obstinata köpmän : Göteborg genom tiderna ur ett tullperspektiv. : Carlsson, 2006.

Bonsdorff, Leo. Göteborgs hamn genom tiderna : med 409 illustrationer efter originalfotografier. Göteborg: Västra Sverige, 1929.

Edvinsson, Rodney, och Johan Söderberg. ”A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008”. Review of Income and Wealth 57, nr 2 (2011): 270–92.

Fredberg, Carl Rudolf A:son. Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. Del 1-3. Göteborg, 1919. http://runeberg.org/gamlagot/.

Fröding, Hugo. Det forna Göteborg : biografiska och kulturhistoriska studier. Stockholm, 1903.

Fällström, Anne-Marie. Konjunktur och kriminalitet : studier i Göteborgs sociala historia 1800-. Meddelanden från Historiska institutionen i Göteborg, 0346-914X ; 8. Göteborg, 1974.

Gahrn, Lars. ”Sjörövarevisan”. Lars Gahrn skriver (blog), 04 november 2010. https://larsgahrnskriver.wordpress.com/2010/11/04/sjorovarevisan/.

Kindgren, Marianne, och Birgitta Tingdal. Johanna Hård : En sjörövarhistoria. Göteborg: Tre böcker, 2013.

Rosén, Axel. Det forna i ord och bild. Göteborg: Elander, 1940.

Skarback, Sören. Brott och straff i Göteborg 1621-1900. Göteborg: Tre böcker, 2000.

Tiselius, Carl August. Göteborg under kontinentaltiden : perioden 1808-. Göteborg: Västra Sverige, 1935.