Etikett: Carl Gustaf Beckius

Carl Gustaf Beckius var Göteborgs skarprättare 1824-1850, då han dog i kolera 49 år gammal. Han far var Niklas Beckius — även han skarprättare .

Han var tillförordnad skarprättare i Göteborg och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län och Hallands län. Han fick därför resa runt från norra Dalsland till Halmstad och Kvibille. Han är är sannolikt en av Göteborgs mest flitiga skarprättare och det finns uppgifter om att han verkställt inte mindre än 28 avrättningar under sina dryga 26 år vid tjänsten, alltså drygt en avrättning per år.

Carl Gustaf bodde i Göteborgs officiella bödelsstuga som låg i sydvästra hörnet av nuvarande Odinsskolans skolgård.

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.