Etikett: Haga

Josefina Lindström, 29 år, arbetade 1889 som biträde på Oscar Larssons pantlånekontor på Haga Östergata. Hon var hon ensam i butiken när den då 17…

Efter dansen på Heden lördagen 15 augusti 1868 samlades 60-70 artillerister, 4-5 husarer samt några civila framför Oscar Dicksons hus vid Gamla Allén. Detta blev…