Etikett: Hemfridsbrott

Bryter man annans hemfrid, i ty att man med våld, eller eljest emot hans vilja, intränger i hans hemvist, vare sig gård, hus eller fartyg, eller vägrar att därifrån, efter tillsägelse, sig begiva, eller ock dit sig insmyger eller där gömmer sig undan, utan att kunna skälig anledning därtill visa; straffes med böter eller fängelse i högst sex månader. Begår någon sådant hemfrids­ brott i uppsåt att annan våldföra; må, ändå att uppsåtet ej varder fullbor­dat, till straffarbete i högst två år dömas.

15 maj, 2021 / Kriminalhistoriskt arkiv

När Smala vägens skräck skulle transporteras från arresten i Majorna till stan hade han supit sig sketfull i arresten.

27 april, 2021 / Artiklar

Upprörda militärer ville hämnas på civilister

 

Efter dansen på Heden den 15 augusti 1868 samlades 60-70 artillerister, 4-5 husarer samt några civila fram för Oscar Dicksons hus vid Gamla Allén.1 Tidigare under sommaren hade några unga militärer åkt på saftigt med stryk när de slagits mot ett femtiotal civilister.2 Detta upprörde nu den stora gruppen, och man började prata om att hämnas.