Etikett: mailchimp

Att “laga efter läge” är ett ofta använt uttryck inom polisen. Det betyder att anpassa sig efter rådande omständigheter. Och laga efter läge är vad Crime Walks gör nu: mindre deltagargrupper och fler tillfällen att gå på en kriminologisk stadsvandring.

Coronapandemin påverkar hela samhället, så även Crime Walks. Jag har fått planera om och tänkte informera om vad som gäller för vandringar och event framöver.